News‎ > ‎

Easter Message

posted Aug 11, 2015, 2:45 AM by Myanmar Signis   [ updated Aug 11, 2015, 4:19 AM ]

ရန္ကုန္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီးကာဒီနယ္ခ်ားလ္စ္ဘို၏ ပါစကားသဝဏ္လႊာ

ခ်စ္ခင္ေလးစားရပါေသာယံုၾကည္သူသားသမီးမ်ားႏွင့္ ဓမၼမိတ္ေဆြအေပါင္းတို႔

ရွင္ျပန္ထေျမာက္ေတာ္မူေသာ ခရစ္ေတာ္၏ အသက္ေပးေက်းဇူးေတာ္သည္ သင္တို႔အေပၚ စံုလင္ျပည့္၀စြာ သက္ေရာက္ ေတာ္မူပါေစေၾကာင္း ဦးစြာႏႈတ္ခြန္းဆက္ ဆႏၵျပဳပါတယ္။

ခရစ္ေတာ္ရွင္ျပန္ေသာ

ပါစကားကာလမွာအေပၚလြင္ဆံုးေၾကြးေၾကာ္သံက“အာေလလုယာ” ဆိုတဲ့ ေပ်ာ္ရႊင္၀မ္းေျမာက္ျခင္း ေတးသီခ်င္းသံျဖစ္ပါတယ္။ အဓိပၸါယ္က ဘုရားသခင္ကို ခ်ီးမြမ္းၾကပါစို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ လူသားတစ္ဦး အတြက္ အျမင့္ျမတ္ဆံုး က ဘုရားသခင္ကို ခ်ီးမြမ္းႏိုင္စြမ္းျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ရဲ႕ အမိျမန္မာျပည္မွာ အလြန္လွပတဲ့ ခ်စ္စရာဓေလ့စ႐ိုက္က ဘာသာေရးကို တန္ဘိုးထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ၿမိဳ႕တိုင္းရြာတိုင္းမွာ ဘာသာေပါင္းစံုရဲ႕ ဘုရား၀တ္ျပဳသံ၊ ဆုေတာင္းသံေတြ ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္းျပည့္လွ်ံေနပါတယ္။လူတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ဂုဏ္သိကၡာဆိုတာကိုအျမင့္ျမတ္ဆံုးေသာဘုရားရွင္ရဲ႕တရားေတာ္အတိုင္းက်င့္ႀကံေနထိုင္ျခင္းအားျဖင့္သာရရွိႏိုင္ပါတယ္။

ျပန္လည္ေက်ေအးသင့္ျမတ္ျခင္း

“လူသားဆိုတာမွားတတ္တယ္၊ဘုရားကအခြင့္လႊတ္တယ္”မွားတတ္တဲ့ လူသားေတြဟာ ျမင့္ျမတ္ေသာ ဂုဏ္သိကၡာရွိဖို႔ ဆိုရင္ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး ခြင့္လႊတ္ျခင္းအားျဖင့္ ေက်ေအးၿပီး သင့္ျမတ္စြာေနထိုင္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

အဦးဆံုးအေနနဲ႔ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဟာ ဘုရားသခင္နဲ႔ ေက်ေအးသင့္ျမတ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ “သင္တို႔သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ျပန္လည္ ေက်ေအးသင့္ျမတ္ၾကေလာ့”(၂ေကာ္၅း၂၀)သံေပါလူးကမွာၾကားခဲ့ပါတယ္။ဘုရားသခင္ဟာေမတၱာေတာ္အရွင္ ခြင့္လႊတ္ျခင္း သေဘာနဲ႔ျပည့္ဝတဲ့သခင္ျဖစ္တဲ့အတြက္အျပစ္သားကၽြႏ္ုပ္တို႔ကိုျပန္လည္လက္ခံခဲ့တယ္။ေသျခင္းကိုေအာင္ျမင္တဲ့ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ဘုရားသခင္ကျပန္လည္ေက်ေအးသင့္ျမတ္ျခင္းကိုအျမင့္ဆံုးတန္ဖိုးေပးၿပီးအရင္ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ဘုရားရွင္ကအခြင့္လႊတ္ဖို႔မေမာမပန္းပါဘူး။ကၽြႏ္ုပ္တို႔လူသားမ်ားကသာမေကာင္းမႈဒုစ႐ိုက္ထဲကေနမထြက္ခ်င္ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ခြင့္လႊတ္ျခင္းကိုမေတာင္းခံသလုိ၊ကုိယ္တိုင္ကလည္းအခြင့္မလႊတ္ႏိုင္ျခင္းေတြနဲ႔ ဘုရားနဲ႔ေ၀းကြာေနသလို လူသားမ်ားနဲ႔ လည္း ေဝးကြာ ေနတတ္ ပါတယ္။  ကိုယ္ပဲအက်ဥ္းသားျဖစ္ေနရပါတယ္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔တစ္ဦးစီျဖတ္သန္းခဲ့

တဲ့ဘ၀ကိုျပန္ၾကည့္ရင္ကိုယ္ကသူတစ္ပါးအေပၚမွားတာရွိသလုိ၊သူတပါးက ကိုယ့္အေပၚ မွားခဲ့ တာေတြ ရွိၾကပါတယ္။ မွားခဲ့တဲ့အမွားေတြထဲမွာ ဆက္မေနၾကဘဲ ျပန္လည္ထြက္လာၾကဖို႔ ကၽြႏ္ုပ္ ဖိတ္ေခၚခ်င္ ပါတယ္။ အမွားတစ္ခုကပိုၿပီးႀကီးေလေက်းေအးသင့္ျမတ္ျခင္းလုပ္ဖို႔ကလည္းပိုၿပီးခက္ခဲေလျဖစ္ပါတယ္။မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစကၽြႏ္ုပ္တို႔ဟာေရွ႕ဆက္ေလွ်ာက္ႏိုင္ဖို႔၊တိုးတက္ႏိုင္ဖို႔အတြက္အခြင့္လႊတ္ျခင္း၊ျပန္လည္ေက်ေအးသင့္ျမတ္ျခင္းက လြဲၿပီး အျခားနည္းလမ္း မရွိပါဘူး။တစ္ဦးနဲ႔တစ္ေယာက္အေပၚ အျပန္အလွန္ျဖစ္ေနတဲ့ သံသယစိတ္ေတြကို ေခ်ဖ်က္ႏိုင္မွသာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ  ေနထိုင္ ႏိုင္ၾကပါလိမ့္မယ္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔အမိျမ

န္မာႏိုင္ငံေတာ္ဟာလည္းအတိတ္ဆိုးကို ထားခဲ့ၿပီးၿငိမ္းခ်မ္းတိုးတက္တဲ့ႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္လာဖို႔အတြက္ ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးကို ပထမဦးစားေပးအေနနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ဖြဲ႔နဲ႕တစ္ဖြဲ႕ၾကားမွာ ရွိေနတဲ့ ရန္ၿငိဳးေတြကို သင္ပုန္းေခ်ၿပီး ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ၾကရမယ္၊ အဲဒီေနာက္မွာမွ သင့္ျမတ္စြာ ၿငိမ္းခ်မ္းအတူ ေနထိုင္ႏိုင္ၿပီး တိုင္းသူ ျပည္သားတစ္ဦးစီတိုင္းအတြက္ သာယာ၀ေျပာေသာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအျဖစ္ တည္ေဆာက္ႏိုင္ၾကပါလိမ့္မယ္။

အက်င့္ေျပာင္းလဲျခင္း

ျပန္လည္ေက်ေအးသင့္ျမတ္ဖို႔အတြက္ လိုအပ္တဲ့ အျပန္အလွန္ယံုၾကည္မႈ ေဆာက္တည္ရာမွာ တစ္ဦးစီတိုင္းက စစ္မွန္ေသာ အက်င့္ေျပာင္းလဲျခင္း ရွိမွသာ ရရွိႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ မွားတဲ့သူဟာ အမွားထဲဆက္ေနေနသေရြ႕ အေကာင္းဖက္ကို မ်က္ႏွာ မမူႏိုင္သေရြ႕ ေက်ေအးသင့္ျမတ္ျခင္းကို ေဆာက္တည္ႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ မွားတဲ့သူဟာ မိမိမွားေနတယ္ဆိုတာ သိမွတ္ လက္ခံၿပီး အမွန္ဖက္ကို ရဲ႕ဝံ့စြာ ေျပာင္းလဲဖို႔လိုပါတယ္။ အမွားခံခဲ့ရတဲ့ သူဖက္ကလည္း သေဘာထားႀကီးစြာနဲ႕ အခြင့္လႊတ္ ေပးႏိုင္ရပါ့မယ္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ လူသားအားလံုးဟာ မွားတတ္သူေတြျဖစ္တယ္၊ ထိခိုက္နာက်ဥ္ လြယ္သူေတြျဖစ္တယ္ ဆိုတာ အျပန္အလွန္အသိအမွတ္ျပဳေပးႏိုုင္ၾက မယ္ဆိုရင္အခြင့္လႊတ္ႏိုင္စြမ္းရွိလာလိမ့္မယ္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔က်င္းပေနၾကတဲ့ခရစ္ေတာ္ေသျခင္းမွရွင္ျပန္ျခင္းပြဲေတာ္ရဲ႕သတင္းစကားကဒီအခ်က္ကိုမီးေမာင္းထိုးျပေနပါတယ္။အျပစ္တရားကိုအႏိုင္ယူတယ္၊အျပစ္အမွားရဲ႕က်ိဳးဆက္ျဖစ္တဲ့ေသျခင္းကိုေအာင္ျမင္တယ္။ကၽြႏ္ုပ္တို႔လည္းလမ္းမွားထဲကေန႐ုန္းထၾကဖို႔အားေပးႏႈိးေဆာ္ပါတယ္။အျပစ္အမွားကိုဆက္လက္တြယ္ဖက္မေနၾကပါနဲ႔ေတာ့။ကၽြႏ္ု္ပ္တို႔ရဲ႕အတၱတရားေတြ၊ရန္ညႇဳိးအာဃာတေတြ၊ အမုန္းတရားေတြရဲ႕ ေႏွာင္ဖြဲ႔မႈကေန အမိျမန္မာျပည္ကို လြတ္ေျမာက္ေစၾကပါစို႔။ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ အတၱအေမွာင္ေတြဖံုးအုပ္ၿပီး အျပစ္နဲ႔မုန္းတီးျခင္းေတြကို တြယ္ဖက္ထားမယ္ဆိုရင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဟာ ေသျခင္းရဲ႕ လႊမ္းမိုးမႈ ေအာက္မွာသာ ရွိေနၾကလိမ့္မယ္။ ရွင္ျပန္ျခင္းဆိုတာကိုခံစားႏိုင္ၾကမွာမဟုတ္ပါဘူး။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ရဲ႕စိတ္ႏွလံုးသားေတြကို ခ်က္ျခင္းေျပာင္းလဲဖို႔ဆိုတာ ႀကီးမားတဲ့စိန္ေခၚမႈတစ္ခုပါ။ ေနသားက်ေနတဲ့ အမွားတြင္း ထဲက ထြက္လာဖို႔ဆိုတာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ခြန္အားနဲ႔ပဲ မရႏုိင္ပါဘူး။ ဘုရားသခင္ရဲ႕ကူညီမႈကိုရယူဖို႔လိုပါတယ္။

“ငါသည္လည္းညီညြတ္ေသာစိတ္ႏွလံုးႏွင့္အသစ္ေသာသေဘာကိုသြင္းေပးမည္။သူတို႔၏ခႏၶာကိုယ္ထဲကေက်ာက္ႏွလံုးကိုႏႈတ္၍အသားႏွလံုးကိုေပးေသာေၾကာင့္သူတို႔သည္ငါစီရင္ထံုးဖြဲ႔ေသာပညစ္တရားလမ္းသို႔လိုက္၍ေစာင့္ေရွာက္သျဖင့္ငါ၏လူျဖစ္ၾကလိမ့္မည္၊ငါသည္လည္းသူတို႔၏ဘုရားသခင္ျဖစ္မည္။” (ေယဇေက်လ၁၁း၁၉ -၂၀) အဲဒါေၾကာင့္ ဘုရားရွင္ထံေတာ္မွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ရဲ႕မာေၾကာေနတဲ့စိတ္ႏွလံုးသားေတြကိုျပဳျပင္ေပးဖို႔ေက်းဇူးေတာ္ေတာင္းခံၾကပါစို႔။

သနားကုဏာပြါးျခင္း

သနားဂ႐ုဏာပြါးတတ္ျခင္းက လူသားတစ္ေယာက္ကို ျမင့္ျမတ္သူတစ္ေယာက္ျဖစ္ေစပါတယ္။သနားၾကင္နာတတ္ျခင္း မရွိ ေတာ့ဘူးဆိုရင္ လူဟာ႐ိုင္းစိုင္းတဲ့တိရစၦာန္တစ္ေကာင္ထက္ေတာင္ ပိုဆိုး၀ါးပါလိမ့္မယ္။ လူတိုင္းရဲ႕ဂုဏ္သိကၡာကို ငဲ့ညႇာ သနားတတ္တဲ့စိတ္ကိုေမြးျမဴၾကဖို႔လိုပါတယ္။ အဲဒီသနားၾကင္နာတတ္တဲ့ စိတ္သေဘားထားဟာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔လူသားေတြကို ျမင့္ျမတ္သူေတြျဖစ္ေစပါတယ္။

“သင္တို႔၏အဖ ခမည္းေတာ္သည္ သနားၾကင္နာေတာ္မူသည့္နည္းတူ သင္တို႔သည္လည္း သနားၾကင္နာျခင္းရွိၾကေလာ့။” (လုကာ ၆း၃၆)

ဘုရားသခင္ဟာ အလြန္သနားၾကင္နာတတ္တဲ့ အရွင္သခင္ ျဖစ္ေတာ္မူတယ္ ဆိုတာကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ သံသယျဖစ္စရာ အေၾကာင္းမရွိပါဘူး။ အထူးသျဖင့္ သူ႔ရဲ႕အျပစ္ခြင့္လႊတ္တတ္တဲ့သေဘာကို သမၼာက်မ္းစာေတာ္မွာ အထင္အရွား  ေတြ႔ႏိုင္ ပါတယ္။  “သင္တို႔၏ အျပစ္သည္ နီေသာ အဆင္းရွိေသာ္လည္း မိုးပြင့္ကဲသို႔ျဖဴလိမ့္မည္၊ ကတၱပါနီႏွင့္အမွ် နီေသာ္လည္း သိုးေမႊးကဲ့သို႔ ျဖဴလိမ့္မည္။” (ေဟရွာယ ၁း၁၈)

“ငါသည္ အသက္ရွင္သည္အတိုင္း ဆိုးေသာသူသည္ အေသခံျခင္းအမႈကို ငါႏွစ္သက္သည္မဟုတ္၊ ဆိုးေသာလမ္းမွ လႊဲ၍ အသက္ရွင္ျခင္းအမႈကိုငါႏွစ္သက္၏။ အို အစၥရာအဲလ္ အမ်ိဳးသားတို႔ သင္တို႔လိုက္ေသာ လမ္းဆိုးမွ လႊဲၾကေလာ့။ ေနာင္္တ ရၾကေလာ့ အဘယ့္ေၾကာင့္ အေသခံလိုၾကသနည္း” (ေယဇေက်လ ၃၃း၁၁)

ဘုရားသခင္ရဲ႕သနားၾကင္နာျခင္းကို အမိအသင္းေတာ္မွ အစဥ္လိုက္နာက်င့္သံုးခဲ့ပါတယ္။ ဘုရားသခင္ဟာ မွားယြင္း သူမ်ား ကို အခြင့္လႊတ္လက္ခံသလို အသင္းေတာ္ကလည္း လက္ခံေနပါတယ္။ ပုပ္ရမင္းႀကီး ဖရန္စစ္က ‘ဒီဇင္ဘာလ၊ (၈)ရက္၊ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ကေနႏို၀င္ဘာ(၂၀)ရက္၂၀၁၆ခုႏွစ္အထိ’ တစ္ႏွစ္တာကာကလကို “သနားၾကင္နာျခင္း၏ဂ်ဴဘီလီ” အျဖစ္ သတ္မွတ္ က်င္းပမယ္လို႔ မတ္လ(၁၃)ရက္ေန႔ကေၾကျငာခဲ့ပါတယ္။

 သနားၾကင္နာေသာရဟန္းမင္းႀကီးလို႔ ဘြဲ႔နာမေပးခံရတဲ့ရဟန္းမင္းႀကီးကအခုခ်ိန္ကာလဟာ“သနားျခင္းကာလရာသီ” ျဖစ္ပါ တယ္လို႔ဆိုခဲ့တယ္။သူဒီလိုမိန္႔ဆိုခဲ့တဲ့အဓိကအေၾကာင္းအရင္းကဘုရားသခင္ေၾကာင့္ပဲျဖစ္ပါတယ္။
“If the Lord never tires of forgiving, we have no other choice ... The Church is the mother, and she must travel this path of mercy. And find a form of mercy for all.”

“ဘုရားသခင္ကိုယ္တိုင္ကမေမာမပန္းအခြင့္လႊတ္ေနရင္ကၽြႏ္ုပ္တို႔မွာေရြးခ်ယ္စရာအျခားလမ္းမရွိေတာ့ပါဘူး... အသင္းေတာ္ ဟာ မိခင္တစ္ေယာက္ ျဖစ္တဲ့အတြက္ သနားျခင္း လမ္းစဥ္ကိုပဲ ေလွ်ာက္လွမ္း ရမွာပါ။ အားလံုးအတြက္ အက်ဳံးဝင္တဲ့ သနားၾကင္နာျခင္းကို ပံုေဖၚေပးရပါလိမ့္မယ္။”

အမိအသင္းေတာ္ဟာမည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကိုမွထာဝရပ်က္စီးျခင္းအတြက္မစီရင္ပါဘူး။႐ိုးသားတဲ့ႏွလံုးသားနဲ႔ေတာင္းခံသူတိုင္းကိုဘုရားသခင္ေမတၱာေတာ္ရဲ႕ ကုသျခင္းေက်းဇူးကို သြန္းေလာင္းေပးပါတယ္။ အမိအသင္းေတာ္ဟာ အတားအဆီး တံတိုင္းေတြကို ေက်ာ္လြန္ၿပီး အေဝးေရာက္ေလလြင့္ေနသူေတြ၊ အသိုင္းအဝိုင္းက ပယ္ထားခံရသူေတြကို ရွာေဖြေနဦးမွာပါ။ လူတိုင္းကို လူတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ရိွသင့္ရွိထိုက္တဲ့ ဂုဏ္သိကၡာကို အစဥ္ေဖၚေဆာင္ေပးေနမွာပါ။

ရဟန္းမင္းႀကီးက ဘုရားသခင္ရဲ႕ အခြင့္လႊတ္ျခင္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အျပစ္ေျဖေပးတဲ့ ရဟန္းဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားကို မိန္႔မွာခဲ့ ပါေသးတယ္။ “သင္ဟာအျပစ္ေျဖသူျဖစ္ေစ၊ အျပစ္ကိုေျဖေပးသူျဖစ္ေစ ဒီတစ္ခ်က္ကို ဘယ္ေတာ့မွမေမ့ပါနဲ႔၊ အ့ဲဒါက ဘုရားသခင္ အခြင့္မလႊတ္ႏိုင္တဲ့ အျပစ္ဆိုတာ လံုးဝမရွိပါဘူး”

အခြင့္လႊတ္တတ္ျခင္း၊ သနားၾကင္နာတတ္ျခင္းမ်ားျဖင့္ အဖခမည္းေတာ္ရဲ႕ သားသမီးေကာင္းမ်ားအျဖစ္ သက္ေသခံၾကပါစို႔။

အမိျမန္မာျပည္ဟာ အလြန္သနားစရာေကာင္းတဲ့ အေနအထားမွာ ရွိေနပါတယ္။ စစ္ေဘးဒဏ္ေၾကာင့္ ေျပးလႊားေနရတဲ့ လူမမယ္ကေလးငယ္ေတြ၊ မိသားစုနဲ႔ခြဲခြါၿပီး အျခားႏိုင္ငံမွာ ေခတ္သစ္ကၽြန္ျဖစ္ေနရသူေတြ၊ တရားမွ်တမႈမရွိလို႔ အႏိုင္က်င့္ခံေနရတဲ့လယ္သမား၊ အလုပ္သမားေတြ၊ တရားဥပေဒရဲ႕ ကာကြယ္မႈကို မရရွိဘဲ အႏိုင္က်င့္ခံေနရတဲ့ ပညာမတတ္ဆင္းရဲသားလူတန္းစားေတြ၊ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြါးေရး မတည္ၿငိမ္မႈေတြၾကားမွာ ေသာကေရာက္ေနရတဲ့လူငယ္ေတြ၊ ေခတ္စနစ္ေျပာင္းလဲျခင္းရဲ႕ ထိုးႏွက္မႈေအာက္မွာ အကာအကြယ္မဲ့စြာ သားေကာင္ျဖစ္ေနရသူေတြ စတဲ့ သနားစရာ  ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ႏိုင္ငံသားေတြကို ကူညီကယ္တင္ဖို႔ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏွလံုးသားထဲက သနားဂ႐ုဏာ စိတ္ထားေမြးဖြါးၾကပါစို႔။ ပိုၿပီး သနားဖို႕ေကာင္းတဲ့လူေတြကေတာ့  သူတပါးအေပၚ မတရားႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ၿပီး အေၾကာက္ တရားနဲ႔ ေန ေနၾကရတဲ့ ေလာဘသားစီပြါးေရး သမားေတြ၊ အာဏာကို ခ်ဳပ္ထားလိုသူေတြျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ကိုလည္းသနားဖို႔မေမ့ၾကပါနဲ႔။

ယခုႏွစ္ရဲ႕ပါစကားပြဲေတာ္ဟာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အားလံုးအတြက္ အလြန္ထူးျမတ္ပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ရက္အနည္းငယ္က အစိုးရနဲ႕ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတြ ၾကားတႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူမူၾကမ္းကို သမၼတႀကီးက လက္မွတ္ေရးထိုးလိုက္ၿပီဆိုတာၾကားသိရပါတယ္။ ေသနတ္သံေတြတိတ္ဆိတ္ေတာ့မယ္၊ စစ္ပြဲေတြ ရပ္တန္႔သြားေတာ့မယ္ ဆိုတာ မဂၤလာတစ္ပါးပါပဲ။

ပါးစကားပြဲေတာ္မွာ ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ရွင္ျပန္ျခင္း သတင္းေကာင္းဟာ လက္ေတ႔ြျဖစ္လာေတာ့မယ္။ ဒုကၡသည္စခန္းေတြထဲမွာ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ လူေတြဟာ သခ်ဳင္းထဲမွာေနရသလို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေလွာင္ပိတ္ ခံေနၾကရတယ္။ ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ျခင္းနဲ႔သနားၾကင္နာျခင္းရဲ႕ တမန္ေတာ္က “ခရစ္ေတာ္ရွင္ျပန္ၿပီ”ဆိုတဲ့သတင္းစကားကိုေဆာင္ယူခဲ့ပါၿပီ။ စစ္ေဘး ဒုကၡသည္ေတြဟာ ၾကင္နာမႈကင္းတဲ့ စခန္းေတြကေန လြတ္ေျမာက္ၾကပါေတာ့မယ္။

ဒါေပမယ့္ မေကာင္းဆိုး၀ါးဆိုတာ လြယ္လြယ္နဲ႔ အ႐ံႈးမေပးတတ္ဘူး။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲျခင္းဟာ တရားမွ်တမႈအေပၚ အေျခခံတဲ့ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းကို ေဖၚေဆာင္ေပးရမယ္။ တခ်ိန္တုန္းက ရယူခဲ့တဲ့ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကေတာ့ နာၾကည္းစရာ ေကာင္းပါတယ္။အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးရွိခဲ့တဲ့ကာလေတြမွာႏိုင္ငံေတာ္လက္နက္ကိုင္အပါ၀င္တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ေတြေၾကာင့္   ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕သစ္ေတာေတြ၊ အဖိုးတန္တြင္းထြက္သယံဇာတေတြ၊ ျပည္သူေတြရဲ႕ရတနာေတြ အလုခံခဲ့ရတယ္၊ အခိုးခံခဲ့ရတယ္။

တိုင္းသူျပည္သားေတြကို ဆင္းရဲျခင္းသခ်ဳင္းထဲ ေနာက္ထပ္ တြန္းမခ်ၾကပါနဲ႔ေတာ့။ တိုင္းျပည္ရဲ႕ သယံဇာတေတြကို ႏိုင္ငံတကာ လုယက္သူေတြလက္ထဲ ထိုးမအပ္ပါနဲ႔ေတာ့။ ေရႊကိုငမ္းငမ္းတက္လိုခ်င္ေနတဲ့ သူေတြရဲ႕ လက္ထဲကေန လူသားမ်ားရဲ႕ မိခင္ျဖစ္တဲ့ ဧရာဝတီကို ကယ္တင္ၾကပါ၊ အမိျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ဖိႏွိပ္ခံရျခင္း၊ အျမတ္ထုတ္ခံရျခင္း ဆိုတဲ့ သခ်ၤဳိင္းထဲမွာ ႏွစ္ေပါင္း၆၀နီးပါး ပိတ္ေလွာင္ခံခဲ့ရၿပီးပါၿပီ။ အခုခ်ိန္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းနဲ႔ တိုးတက္ျခင္းအတြက္ ျပန္လည္ ရွင္သန္ခြင့္ေပးပါလို႔ေတာင္းခံပါရေစ။ျမန္မာႏိုင္ငံဟာအသစ္ေသာအသက္တာျဖင့္ရွင္ျပန္ထေျမာက္ပါေစ၊ လူအားလံုးအတြက္ အလင္းေရာင္ထြန္းလင္းပါေစ။

သနားဂ႐ုဏာပြါးျခင္းဆိုတာတရားမွ်တမႈ ဆိုတာထက္ ေက်ာ္လြန္တယ္၊ မတူညီတာေတြကို ေက်ာ္ျမင္တယ္။ လူမ်ိဳးမတူျခင္း၊ အသားအေရာင္မတူျခင္း၊ ကိုးကြယ္ရာဘာသာမတူျခင္း စတဲ့မတူညီျခင္းေတြကို မျမင္ေတာ့ဘဲ အကူညီလိုသူ၊ သနားစရာ ေကာင္းသူ တစ္ဦးအျဖစ္သာျမင္ပါေတာ့တယ္။

အထူးသျဖင့္ တပါးသူကို ကိုယ့္ ညီ၊ ညီမ၊ အစ္ကို၊ အစ္မေတြလို၊ ကိုယ့္မိသားစုဝင္ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမအရင္းအခ်ာေတြလို ျမင္ၾကရေအာင္။

အမ်ိဳး၊ ဘာသာ မခြဲျခားဘဲ အျပန္အလွန္လက္ခံတတ္တဲ့စိတ္သေဘာထား၊ တစ္ဖက္စြန္းမေရာက္တဲ့သည္းခံျခင္းတရားေတြနဲ႔ ေမတၱာေတာ္ တည္ေဆာက္ၾကရေအာင္။

ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမအေပါင္းတို႔ ခရစ္ေတာ္ဟာ အျပစ္နဲ႔ေသျခင္းကို ေခ်ဖ်က္ခဲ့ပါၿပီ၊ သနားျခင္းစိတ္ထားမ်ားနဲ႔ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကိုယ္ကို ေျပာင္းလဲၿပီးႏိုင္ငံသားေကာင္းမ်ားအျဖစ္နဲ႔ လွပေသာလူ႔အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုကို ေဆာက္တည္ၾကပါစို႔။

ရွင္ျပန္ေသာခရစ္ေတာ္၏ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ သားသမီးမ်ားအာလံုး မေကာင္းမႈအေပါင္းမွ လြတ္ကင္းႏိုင္ၾကပါေစ...

ကာဒီနယ္ ခ်ားလ္စ္ဘို

၅ ရက္ ဧၿပီလ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္

 

Comments